Dealerfinanciering is mogelijk bij ons

In de rol van automotive financier kennen wij de omstandigheden waarbinnen autobedrijven in de huidige markt opereren. Voldoende liquiditeit en rentabiliteit is voor dealerbedrijven essentieel om adequaat in te kunnen spelen op kansen in de markt.

Productaanbod
Voorraadfinanciering nieuw
Met behulp van voorraadfinanciering financieren wij de voorraad van onze captive dealers.

Voorraadfinanciering gebruikt
Naast een heldere en voordelige kostenstructuur hanteren we een hoog bevoorschottingspercentage. Dit betekent dus meer liquiditeiten en daardoor meer mogelijkheden om kansen te benutten.

Netting
Dealers die gebruik van maken van voorraadfinanciering krijgen een nettingrekening. Alle financiële transacties voegen we hierop samen en een keer per dag wordt er verrekend. Hierdoor wordt het aantal banktransacties beperkt en kunnen we een snelle afwikkeling van de financiële zaken realiseren.